Poweramplifier

Afsnit 1

Afsnit 2. Denne side.

Så kører ”værkstedet” igen!

Den 20. August.

Montering af effekttransistorer. Boring af huller. Skæring af gevind. Her ses lidt af den ene halvdel af forstærkerens mange udgangstransistorer. Dertil kommer et tilsvarende antal emitter- og basis modstande og 30mm2 strøm- og højttalerskinner.

Inden den endelige fastgørelse isoleres alle transistorer fra kølepladen med glasfiber mellemlægsisolatorer og kølepasta.
Den 21. August, 2017.

Billedet til højre. Når modulet er færdigbygget skal det testes sammen med drivertrinnet. Der skal især laves test på styringen af bias, hvor toleranceområdet kommer under indflydelse af de mange parallelle modstande (sammenlagt 0,011 Ohm pr. modul) og det mindre spændingsområde der derved fremkommer. Her kommer mit darlingtonkoblede biaskredsløb for alvor til at stå sin prøve.


4x150W drivertransistorer

De fire drivertransistorer er samlet på midten af ”railen” hvor de med kortest mulig forbindelse kobles sådan at de udbalancerer eventuelle forskelle i deres egenskaber. For selv om alle transistorer er fra samme batch vælger jeg fremgangsmåden for at minimere ulinearitet.

Det betyder også at driverne kommer til at køre med højere bias end de resterende transistorer. Da der er fire 150W drivertransistorer kan jeg tillade mig at der afsættes 15-20W eller mere. Om nødvendig. I hver af dem. I tomgang.

De udgør tilsammen en lille klasse A forstærker, som driver de resterende transistorer. Formålet er at minimere crossoverforvrængning.

Det bliver spændende om ideen lykkes. For selv om det er udført i praksis i mine stereoudgaver er forøgelsen af transistorernes antal udfordringen i dette eksperiment. Som med enhver prototype.

Den 8. September, 2017.

Jeg er nået til helt at færdiggøre det ene udgangsmodul. Halvdelen af en Xtreme monoudgave eller den ene kanal af en stereoudgave. En afvejning som er under overvejelse. Det betyder at jeg kan teste én kanal med 40 udgangstransistorer og derved danne mig et indtryk af hvilken vej jeg skal følge i det videre forløb.Den 26. September, 2017.


Præstationsmåling: EFFEKT/Distortion (THD)

450W/6,6 Ohm/< 0,05% THD.

520W/6,6 Ohm/< 0,1%THD.

582W/6,6 Ohm/<1% THD

700W/6,6 Ohm/< 10% THD.

Måling af effekt ved 3,3 OHM venter til softstart og sikkerheden er på plads (sikringer og andet) til direkte strømtilslutning udenom variotrafoen. Den kan ikke levere tilstrækkelig effekt til den måling.


Den 4. oktober, 2017.

Powermodul 2 med de næste 44 transistorer er i produktion.

Om en uges tid vil det i nærbillede ligne det nedenfor viste.

Den 5. oktober, 2017.

Forsinkelse

Projektets hastighed reduceres med øjeblikkelig virkning, som følge af sygdom hos min nærmeste. Det blev med kort varsel nødvendigt for mig at prioritere min tid anderledes.


Samtidig brugte jeg evalueringen af mine målinger til at træffe beslutning om at lave en …........

Konceptændring!

Fra mono til stereo!


Det er med øjeblikkelig virkning besluttet at ændre konceptet for mit projekt. Ændringen er at lave det oprindelige monoprojekt om til stereo.

Med fyrre udgangstransistorer til hver kanal og en strømforsyning, som beregnet kan levere strøm nok til forventet mindst 2 x 450W RMS/6,6 Ohm/<0,1%THD. To kanaler drevet kontinuerlig. Samtidig.

Da alle andre kredsløb med undtagelse af drivertrinnene er udført i stereo er det således kun forpladen. der skal ændres til montage af to VU metre. Med to forstærkere i samme kabinet bliver det muligt at placere én færdigbygget forstærker direkte ved hver højttaler og opdele højttalernes høj- og lavfrekvensområder elektronisk til hver sin forstærkerkanal. Især med henblik på forbedring af styringen af bashøjttalerens membran. Samlet set ønsket om stort headroom til dynamikken.

Jeg er kommet til den konklusion, at jeg ud fra målingerne i praksis får mest ud af af omdanne projektet til stereo. Frem for at anvende alle kabinettets komponenter til blot én kanal. Derved samtidig at nå længere end målet jeg satte mig for mere end 45 år siden. Ungdommens overmod og utæmmede våde hifi-drømme. Hvor 200 Watt pr. kanal synes uopnåelig for en selvbygger. Et er at arbejde med så store spændinger og strømme og samtidig have kontrol over lydkvaliteten og ikke mindst forstærkerkredsløbets stabilitet og immunitet overfor højfrekvent selvsving, som kan dræbe enhver forstærker uden forvarsel.Torsdag d. 8. februar, 2018. Et år efter starten. Forstærkeren er færdigbygget. Resultatet overgår forventningerne.

En blandt mange vigtige faktorer. Al frygt for ”Thermal Runaway” er borte. Det er lykkes at designe forstærkeren til at trække høj tomgangsstrøm fra starten. Forbruget er omkring 300W og jævnt faldende til 180W hvor temperaturen med lukket kabinet stabiliserer sig ved 45 grader Celsius på de varmeste områder på køleplader og internt i kabinettet. Forstærkerens gengivelse er på den måde spilleklar fra samme øjeblik de fire højttalerrelæer har forbundet forstærkerens udgange med højttalerne.

Efter ændringer af strømforsyningen til drivertrinnene, med øget spændingssving som resultat er udgangseffekten hævet en smule. Resultatet er blevet:2 x 1000W / 3,3 Ohm