StelforbindelserStelforbindelser indgår sammen med indgangssignal og feedback i signalvejen. Og ønsker man yderligere at minimere komponenter og kabelføringens indflydelse på forstærkerens gengivelse, er opskriften at opdele forstærkerens stelføring i strøm- og signalvej.Under arbejdet med den fysiske opbygning af min Xtreme Amp'en valgte jeg med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere konstruktioner at adskille power ground fra signal ground.

Store strømme og den kraftige transformator krævede ændrede tiltag i forhold til, hvad jeg tidligere havde kunnet slippe af sted med.

Det er almindeligt brugt at samle stelforbindelserne til signal og strøm på forstærkerkonstruktionernes printplader. Men sammenblanding af strøm og signal har indvirkning på lydresultatet. Jo bedre man adskiller de to, jo bedre gengivelse får man.
Starground er centrum i opgaven.

Se billedet nedenfor. Her tilsluttes NUL fra transformatoren, MINUS fra højttaleren og hvad der måtte være af kondensator afkoblingerne fra forsyningsspændinger. Chassis, input og feedback stel forbindes samlet gennem en solid leder til starground. Resultatet er at indgangssignal og modkoblingskorrektionen ikke forstyrres af impulser og strømme fra strømforsyning og højttalertilslutningerne.

En solid forbindelse fra INPUT, FEEDBACK og CHASSIS ground til starground sikrer at forstærkerens signalbehandling har perfekt reference til NUL. Og da modkoblingen tages fra højttalerudgangen efterlader fremgangsmåden modkoblingssignalet de allerbedste betingelser for at korrigere de fejl ethvert forstærkerkredsløb har. Fejl som modkoblingen primært har til opgave at korrigere.

Sniger der sig forstyrrelser ind i indgangssignalet - ELLER lige så vigtigt - modkoblingskredsløbet, forstærkes forstyrelserne med effekttrinnets gain til udgangssignalet!